Fırınlar

 

Kaliteli ve sağlıklı bir üretimde çevre ve çalışanların temiz ve sağlıklı olması gerektiği gibi işletmede gerçekleştirilecek etkin ve dönemsel bir temizlik ve dezenfeksiyon da büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle Fırınlarımızda üretilen gıda ürünlerinden Mikroorganizma bulaşması (kontaminasyonu) ve yayılması ile bunların olumsuz etkilerinin önlenmesinde temizlik ve dezenfeksiyon kadar temizlik sonrası hijyen kontrolünün de rolü büyüktür.

Temizlik gıda ile temas eden alet, donanım ve çeşitli yüzeydeki kir ve gıda artıklarının uzaklaştırılması ve bunların mikroorganizmalar için çoğalma ortamı şeklinde dönüşmesinin önlenmesidir.

Temizlik işlemi gözle görülür kir ve artıkların yanı sıra gözle görülmeyen mikroorganizmaların tümünün öldürülmesi ya da zararlı etki yapmayacak en düşük düzeye indirilmesidir.

Temizlik alanında bulundukları yerlerden alınan ve serbest hale geçirilen mikroorganizmaların bir kısmı Fırınlar gibi nemli ve sıcak ortamlarda birlikte daha fazla yayılmakta ve bu yeni ortamda üreyerek bir sonraki ekmek ve ekmek ürünlerinde ki üretimde olumsuz etkiler yapmaktadır. Bu nedenle Fırınlarda yapılan etkin temizlik sonrası ortamın Hijyenliğinin sağlanıp sağlanmadığının hızlı bir şekilde test edilmesi çok önemlidir.

Bunun için;

Temizlik işlemlerinden sonra ATP Yeni Nesil Hijyen Dedektörü ile ortamın hijyen olup olmadığı hızlı bir şekilde test edilerek önlem alınmalıdır.  Bu test sadece 10 saniye gibi kısa bir zamanda yapılmaktadır. Gıda ile temas eden her tür yer, yüzey ve ekipmanların gıda güvenliği açısından ATP Yeni Nesil Hijyen Dedektörü ile sık sık kontrolünün yapılması şarttır.