İzolasyon Üniteleri

INSULATORY UNIT  ( NEGATİF BASINÇ ÜNİTELERİ)

YOĞUN BAKIMLARDA İZOLASYON ODALARI

INSULATOR UNIT Negatif Basınç Üniteleri;

 İzolasyon odalarında negatif basınç oluşturmak üzere tasarlanmıştır. odadaki havayı negatif basınca düşürürken dışarı atmış olduğu havayı HEPA filtreden geçirir. Böylece 0,3 mikrondan büyük bakteriler HEPA filtrede tutulur, 0,3 mikron boyutundan küçük olan bakteri ve virüsler  ise cihaz içerisinde bulunan oksidasyon sistemi ile inaktive eder. Böylelikle cihaz ortamı negatif basınçta tutar ve dışarı atılan havayı bulaşıcı hastalıklardan temizler.

INSULATOR UNIT NEGATİF BASINÇ ÜNİTESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Sistem negatif basınç oluşumu analog olarak devamlı kontrol edilmesi için oda duvarına veya oda dışına monte edilebilir.
  • Sistem fanı 1500-2000 m³/h debiye sahip olup ve buradaki akış hızı ayarlanabilir
  • Bakterileri tutabilmesi için H13 Hepa filtreye sahip olup ve sızdırmaz şekilde monte edilebilir.
  • Fan hızı sonsuz ayarlanabilir
  • bulaşıcı hastalıklara sebebiyet veren virüsleri yok eden biyoksijen sistem ile oksidasyon yapabilme özelliğine sahiptir.
  • Negatif Basınç göstergesi oda dışına monte edilip, ortamdaki basınç buradan kontrol edilebilmektedir.
  • Cihaz monofaze çalışmaktadır. 220 volt, 50 Hertz (Hz) ve montajı kolaydır.
  • Hava dışarı atış sistemi içeriye dış etkenler dolayısı ile ( yağmur, fırtına vs.) zararlı etki olmayacak şekilde atış bacası mevcuttur.
  • Hava emiş bölümünde panjur vardır.
  • İzolasyon ünitesi taşınırken veya montajda sızdırmazlık bozulmaması için monoblok üretilmektedir.

NEGATİF BASINÇLI İZOLASYON ODALARI FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

İzolasyon odasına geçişler, giriş ve çıkışlar aşamalı olmalı, izolasyon odalarının diğer mekanlar ile direkt ilişkisi olmamalı, mutlaka ikinci bir kapısı ve girişi olmalıdır.

İzolasyon odasının her iki giriş bölümünde de otomatik kapı olmalıdır. (Yarı sızdırmaz özellikte)

İzolasyon odasında ilk giriş alanında el yıkamak için fotoselli lavabo, önlük giyilip çıkarılması için askılık, temiz ve kirli malzemelerin konulması için dolap ve çöp kovası olmalıdır.

 

Duvar, tavan ve yer kaplaması için antibakteriyel boya veya kaplama malzemesi kullanılmalıdır. Bu kaplama malzemeleri dış etkilere, dezenfeksiyon maddelerine dayanıklı, çizilmez, leke tutmaz, kırılmaz ve genleşmez olmalıdır. Yüzeyler aralık kalmaksızın kaplanmalı, yer birleşimi (süpürgelik detayı) köşeli olmamalı ve aynı özelliklerde malzemeden olmalıdır.

Duvarlarda kolon veya dekoratif amaçlı girinti çıkıntılar en aza indirgenmeli, el veya paspas girmeyen noktalar kesinlikle olmamalıdır.

İzolasyon odasının dış ortam ile ilişkisi olmamalı, kullanılan pencerelerin amacı sadece gün ışığı  olmalıdır. Pencereler kesinlike açılır tipte olmamalıdır. Açılır tip pencere var ise yapılacak tadilat sonrası mutlaka açılamaz şekilde dizayn edilmelidir.

Yoğun bakım veya izolasyon odaları ile hasta yataklarının bulunduğu alan içerisinde kesinlikle tuvalet bulunmamalıdır.

İzolayon odasında hasta yatak başında; az 12 çıkışlı elektrik paneli (6’sı 220 Volt UPS, 6’sı 220 Volt şebeke olacak şekilde) en az 2 basınçlı hava çıkışı (4 bar basınçta), 3 oksijen çıkışı ve 3 vakum sistemi bulunmalıdır. Medikal gaz tesisatında kullanılan bakır borular EN13448 standartlarında üretilmiş solar tipte olmalıdır.

 İZOLASYON ODASINDA BULUNMASI GEREKEN DİĞER EKİPMANLAR ;

3 gazlı medikal gaz vana kutusu, 4 adet topraklama nodu, 1 adet monitör sehpası, 1 adet 3 gazlı alarm paneli, 1 adet flowmetre, 2 adet vakum regülatörü, 2 adet basınçlı hava abone fişi, 2 adet ray tipi kavanoz (Aspirasyon kavanozu), 2 adet serum askılığı.

İzolasyon odalarında havayı steril hale getiren ve şartlandıran, oda sıcaklığını 22-28°C, bağıl nemi ise %40-60 civarlarında tutabilen ve bir saatte ki hava değişimi sayısı en az 12 çevrim olacak şekilde sağlayabilen hijyen klima sistemleri kullanılmalıdır.

İzolasyon odasın da negatif basıncı sağlamak için ilave bir fan ya da sistem sayesinde içeriye verilen steril hava basıncından daha fazlasını hepa filtre ve oksidasyon sisteminden geçirerek dış ortama atacak bir dizayn yapılmalıdır.

Hijyenik klima cihazının filtre verimliliği her 3 ayda bir partikül sayımı yapılarak sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Üretici firmanın önerilerine uyularak her üç ayda bir kaba ve toz filtreleri, her bir yılda bir de hepa filtreleri değiştirilmeli, düzenli ve koruyucu bakım yapılmalıdır. Bu bakım işlemleri hastane personeline değil konusunda uzman yetkili teknik     personele yaptırılmalıdır.

Hijyenik klima cihazının filtre değişim ve partikül ölçüm işlemleri ile cihazın periyodik bakımlarının yüklenici firma tarafından yapılması teknik şartnameye konulmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

İZOLASYON ODALARININ MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Hijyen biliminde Enfekte olmuş hastaların bulunduğu alan kontamine olmuş ( kirlenmiş ) alandır. hijyen mühendisleri ( biyomedikal, makina ) bu alanı temizlemek için saatte 12 defa minimum değişim planlamalıdır.

Sirkülasyon havası asla kullanılmadığı gibi dışarı atılan hava hepa filtreden geçirilmedir. Hatta mümkünse hepa dan geçme ihtimali olan boyuttaki virüsler içinde önlem alınmalıdır.

İzolasyon odası havası 5 dakikada bir değişmeli bu değişime göre ısı nem dengesi bozulmamalıdır. İzolasyon Odası sıcaklığı 24° göre ayarlanmalıdır.

Her izolasyon odası mutlaka tek yataklı olmalıdır. Dış koridorlara veya diğer yan mahellere hava yoluyla bulaşımı engellemek için izolasyon odaları duvarları sızdırmaz olmalıdır.

Mutlak bir akış ihtimaline karşı olmak üzere negatif basınç oluşturmalı ve bu kontrol edilmelidir. İzolasyon ünitelerinde negatif basıncı devamlı kontrol edilecek mekanizma bulunmalıdır.  Bununla ilgili olarak negatif basınç sağlayan İzolasyon Üniteleri kullanılmalıdır.

İzolasyon Ünitelerinde hepa filtrelerin belli zamanda değiştirilmesi mutlaka sağlanmalıdır. İzolasyon odası görevlerince negatif basınç devamlı kontrol edilmelidir.

BULAŞMAYA DAYALI ÖNLEMLER

Standart Önlemler İle Bulaşımın Engellenemeyeceği Yüksek Bulaşıcı Özelliği Olan Bir Patojenle Enfekte Olan Hastalar İçin Uygulanan, Standart Önlemlerde Devam Eder.

Bu Önlemler ;

1.Hasta Odasının Giriş Kapısına Yakın Bir Dolapta Maske, Eldiven, El Antiseptiği Başlık Vs. Olmalıdır.

2.Oda Kapısına İzolasyon Bilgi Açıklama Kartı Olmalıdır. Gerekli Detaylar Burada Yazılmalıdır.

3.Oda Girişinde Standart Önlemlere Uyulmalıdır.

4.İzolasyondaki Hastanın Dosyasına, İzolasyon Başlangıç Tahmin Yatış Tarihleri Yazılmalıdır. Çizelge Oluşturulmalı Buradaki Kararları Enfeksiyon Komitesi Başkanı Belirler.

5.İzolasyon Odası Atıkları Atık Torbası Ve Atık Kovasına Atılmalıdır.

6.İzolasyon Odası Havası Çok Önemlidir. İzolasyon Ünitesi Kullanılarak Hava Değişim Saatte 6-12 Arasında Değişmelidir.

7.İzolasyon Odası  %100 Taze Hava İle Havalandırılmalıdır. Dışarı Atılan Hava  H13 veya H14 Filtrelerinden Geçirilmelidir.

8.Hepa filtrelerden Geçebilecek Boyuttaki Virüsler İçin Artı Önlemler Alınmalıdır.

9.İzolasyon Odası Ortam Basıncı Dijital Olarak Kontrol Edilmelidir. Negatif  (-) Basınç Devamlı Görülmelidir.

Laboratuvar Ünitesi

Laboratuvarlarda toplanan zehirli gazları dışarı atmak için üretilmiştir. Ünite zehirli gazları dışarı atarken zararlı oluşumları absorbe ederek dışarıya O2 ve su buharı olarak atılır. Ünitenin en önemli özelliği filtrasyon sistemi ile zehirli gazları süzmesidir.

 

 

Laboratuvar Ünitesinin Teknik Özellikleri

Sistem iç ünite ve dış ünite olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır.

Sistemin ses düzeyi 50 Db yi geçmemektedir.

Ünite özel filtrasyon sayesinde formaldehit, xylene gibi zehirli gazları bünyesinde tutabilmekte ve dışarıya su buharı ve O2 vermektedir.

Ünitenin dış ünitesi 4000m³/h debiye sahip olmaktadır.

Hava dışarı atış sistemi içeriye dış etkenler dolayısı ile ( yağmur fırtına vs ) zararlı etki oluşmayacak şekilde atış bacası bulunmaktadır.

Hava emiş ölçümünde menfez bulunmaktadır.

Hava atış bölümünde menfez ve gergin İnce tel vardır..

Acil durumlar için tek tuş ile açma kapama ( on-off )  anahtarı vardır.

Akış hızı istenildiği gibi ayarlanabilmelidir. Hız seviyesi 0 dan 4000m³/h debiye         ayarlanabilmektedir.

Ünite monofaze 220 Wolt 50 herz ile çalışmaktadır.

Ünite 2 adet monoblok sızdırmaz bölümden oluşmaktadır. 1. Kademe ve 2. Kademe  filtreler 3 ayda bir,  diğer özel filtre 1 veya 2 yılda bir değiştirileceğinden,  İlk ikisi vidalı  özel filtrasyon perçinli  olarak monte edilmektedir.

Oda içerisindeki basıncın kontrolü için mahal dışına analog balans kontrol ünitesi bulunup buradan kontrol edilmektedir.