Mandıra Ürünleri

Mandıra Ürünleri

Süt ve süt ürünleri üretimi yapılan yerlerde çalışanlar, kişisel temizliğe uymak zorundadırlar. Gıdaların mikroplarla (bakteri, maya, küf vb.) ve diğer kirliliklerle bulaşmasındaki en önemli kaynaklardan biri insandır. Süt ve süt ürünleri işletmesinde süt esaslı bütün atıkların mikrop, sinek ve diğer haşereler için iyi bir ortam olduğu ve bu gibi canlıların bu atıklarda hızla çoğaldığı kesinlikle unutulmamalıdır

Zemin, Duvarlar ve Tavan

Yüzeyler; üzerlerinde kir birikmesine, yabancı maddelerin bulaşmasına, yoğunlaşma veya küf oluşumuna yol açmayan, haşere yerleşimine izin vermeyen düz, kaymayı önleyici zemin, pürüzsüz, temizlenmesi kolay, gerektiğinde dezenfekte edilebilir, su geçirmez, aşınmaya ve korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. Yüzeylerde, kir tutabilecek çatlak ve yarıklar bulunmamalıdır.  Zeminler yeterli drenaja sahip olmalıdır.  Drenaj kanalı kemirgen girişini engelleyecek şekilde olmalıdır. Zemin giderlerinin tuvalet ve diğer potansiyel kirlilik kaynakları ile bağlantısı olmamalıdır.  Yüksek oranda sıvıya maruz kalan yerlerde (örneğin süt ve süt ürünleri mayalama tanklarının alt taraflarında), yeterli sayı ve boyutta drenaj kanalı bulunmalıdır. Drenaj kanalları haşere ve koku girmesine, sıvıların geri basmasına karşı güvenli, temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır. Drenaj kapakları temizlik amacıyla çıkarılabilir nitelikte olmalıdır.

Üretim alanlarında plastik palet kullanılmalıdır. Paletler temiz olmalı, mikrobiyel bulaşmaya neden olmamalı ve ürüne zarar vermemelidir. Paletler her etkin dezenfektan işleminden sonra mutlaka ATP Yeni Nesil Hijyen Dedektörü ile swap alınıp sonuçlar mutlaka kontrol edilerek hijyen uygunluk raporu yöneticilere sunulmalıdır.

Tavanlar ve tavan yapıları kir birikmesine, sıvı yoğunlaşmasına, küflenmeye izin vermeyecek şekilde yapılmış olmalı ve yapılan etkin hijyen temizliklerine cevap verecek durumda inşa edilmelidir.

Örneğin, küf oluşumunu engellemek için havalandırma yapılmalı veya özel duvar boyası kullanılmalıdır. Tüm bu önlemlerin hepsi hijyen ortamın sağlanarak daha uzun ömürlü ve sağlıklı mandıra ve süt ürünleri üretmek için HİJYEN ortam sağlamak içindir.

Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten, satan iş yerleri ile toplu tüketim yerleri, güvenilir gıdaya ulaşılması konusunda en etkili yöntemler arasında yer alan “İyi Hijyen Uygulamaları” ile “HACCP” ilkelerine dayanan prosedürlerine uygunluk her işletme için uyulması gerekli koşullardandır.

Biyolüm taşınabilir ATP Yeni Nesil Hijyen izlem sistemi, HACCP’ye ve gıda hijyen standardına ulaşmaya yardımcı olmak için etkin hijyen temizliği yapılıp yapılmadığı konusunda hızlı ve kesin bir çözüm olarak ATP Biyolüminesans teorisini benimser. Her işletme için, dezenfektan sonrası kontrol ve ortamın hijyen uygunluk için uygun olup olmadığı konusunda hızlı, güvenilir ve etkili bir sistemdir.

ATP Yeni Nesil Hijyen DEDEKTÖRÜ

  • slider image
  • slider image
  • slider image
ATP Yeni Nesil Hijyen Dedektörü