Restoranlar

Restoranlar

 

Restoran işletmelerinde gıdaların hazırlanması sırasında kontrol edilmesi, izlenmesi ve gerektiğinde kayıt altına alınması gereken çok sayıda işlem vardır. Bunlar çözülme karıştırma, kesme, doğrama ve unlama gibi birçok farklı işlemi kapsamaktadır. Gıdaların hazırlamasında çalışan personelin kişisel hijyeni mikrobiyolojik bulaşmayı engelleyecek şekilde uygulanmalıdır. Personel hijyen programları, personelin ellerini ne zaman ve nasıl yıkayacağını da içermeli ve ATP Yeni Nesil Hijyen Dedektörü ile sık sık hijyen şartlarına uygunluğu denetlenmelidir.

Restoran işletmelerinde çiğ ve tüketime hazır hale getirilmiş gıda maddelerinin etkin dezenfektan işleminden sonra ATP Yeni Nesil Hijyen Dedektörü ile hijyen şartlara uygunluğunun denetimi sonrasında ayrı alanlarda ve ayrı ekipmanlarla işlenmesi sağlanmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon; gıdalarda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikelerin uzaklaştırılmasında oldukça önemlidir. İyi ve etkin temizlik ve dezenfeksiyon kişilerden, ekipmanlardan ve yüzeylerden bulaşabilecek mikroorganizmaların ortamdan uzaklaştırılmasını sağlamakla birlikte yapılmış olan dezenfektan işleminin ATP Yeni Nesil Hijyen Dedektörü ile hijyen şartlara uygunluğunun denetimi de çok önemlidir. Bu şekilde insan sağlığı ve gıda güvenilirliğini etkileyecek mikroorganizmaların gıdaya bulaşması gıdalara yayılmaları önlenecektir.

Hijyen kontrolü ve önemi özellikle kırmızı et, beyaz et ve balık, yumurta, taze sebze gibi tehlikeli mikroorganizma taşıma potansiyeli yüksek olan gıda maddelerinin yoğun kullanıldığı ve el işçiliğinin fazla olduğu restoranlarda yemeklerin sağlıklı olabilmesi bilgi ve tecrübenin yanı sıra bilinçli restoran işletmeciliği gerektirir.

Restoranlar sağlıkla ilgili konuları içeren ve yasal kuruluşların belirlediği kurallara uymak zorunluluğu olan işletmelerdir. Restoranlar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolünde açılmakta ve denetlenmektedir. Restoranlarda hiyenliğin ön önemli nedeni toplum sağlığına verilen değerdir. Yalnız, Bakanlık denetimlerinin yararlı olması için denetimlerin yeterli sıklıkta yapılması gerekir. Bir diğer konu da; denetimlerin  ATP Yeni Nesil Hijyen Dedektörü ile hijyen şartlara uygunluğunun denetimi sonrasında gıda güvenliği ile ilgili eksikliklerin görülebilmesine olanak vermesidir.

Restoran işletmeciliğinde gıdalara tehlikeli mikroorganizma bulaşması, kritik nokta olarak da tanımlanan bazı işlem aşamaları ve uygulamalarında meydana gelir. Et, tavuk, balık gibi ürünlerin iyi pişirilmesi bunun bir örneğidir. Salata sebzelerinin iyi yıkanması, yemeklerin ortam sıcaklığında uzun süre bekletilmemesi, sıcak tutulması gereken yemeklerin sıcaklıklarının yüksek derecelerde olması, ellerin iyi yıkanması, yüzeylerin iyi dezenfekte edilmesi gibi hususlar, yemeğin sağlıklı olup olmayacağını belirleyen temel faktörlerdir. Bu tür faktörlerde denetim hijyen ortamın uygunluğu

Bakanlık, yayınlamış olduğu Gıda Hijyeni Yönetmeliğinde tüm gıda işletmelerinde ve bu arada restoranlarda tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları HACCP ilkelerine dayalı bir gıda güvenlik sisteminin uygulanmasını talep etmektedir. Bu yaklaşım, restoranları gıda güvenliği sistemi kurmaya yönlendirme açısından çok önemlidir. Biyolüm taşınabilir ATP hijyen izleme Dedektörü, HACCP’ye ve gıda hijyen standardına ulaşmaya yardımcı olmak için geliştirilmiş hijyen ortamın uygunluğunun en etkin şekilde denetimini sağlayarak restoran işletmeler için önemli bir sistemdir.

Hijyen konusunda duyarlı prestijli restoranların ve restoran zincirlerinin HACCP esaslı bir sistemi en azından asgari ölçüde kurmuş olmalıdır. Daha sonra yapılacak kalifiye denetimler kurdukları sistemlerini ne derece etkin uygulayabildiklerini gösterecektir. ATP Yeni Nesil Hijyen Dedektörü ile Restoranların başta mutfak ve tüm alanlarının, personel hijyeni ve özellikle personel ellerinin hijyen denetiminin yapılması ve sonrasında tüm noktalarda yapılmış olan denetimlerin restoran yöneticilerine sunulmasını sağlayacak olan yazılım programı sayesinde Sonuçların çıktısı için alınan test sonuçlarını Excel sayfasına yükleme imkânı sunar. Test verileri PC yazılımına yüklenebilir. Kullanıcılar test sonuçlarını düzenli bir şekilde raporlama, planlama sistemi ile kaydedebilir, geçmiş sonuçları depolayabilir. Test edilen yerlerin trendini detaylı analiz edebilir.