Şarküteri

Şarküteri

Hijyen esasları ve iyi uygulama kılavuzları satılan ürünlerin güvenilir olmasını sağlayarak, tüketicinin sağlığının korunmasında ve işyerinin iyi imajının sürdürülebilirliğinde önemlidir. Hijyen uygulamaları gıda güvenliği için vazgeçilmezdir. Bu uygulamalar HACCP gibi tehlike analiz sistemleri ile birlikte ulusal ve uluslararası yasalar tarafından düzenlenir. Biyolüm ATP Yeni Nesil Hijyen hızlı detektör, yüzey biyolojik kirliliğin hızlı hijyen analizinde kullanılır. Geleneksel zaman harcayan yollarla karşılaştırıldığında, temizlik için hızlı bir tespit aracıdır.

Satış yerlerinde hijyen kurallarının uygulanmaması tüketici sağlığının olumsuz etkilenmesine ve dolayısıyla iş riskinin artmasına neden olmaktadır. Zararlı mikroorganizmalar gıdalarda kolaylıkla çoğalarak gıda zehirlenmelerine yol açabilir ve hatta ölümlere neden olabilir. Özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve hasta insanlarda çok daha tehlikeli sonuçlara yol açarak insan sağlığı ve yaşam kalitesini doğrudan   etkilemektedir.

Bu riskleri azaltmak işyerinin sorumluluğu kapsamındadır. İşyerinizde güvenilir gıda temini için bazı tedbirleri almanız önerilmektedir. ATP Yeni Nesil Hijyen Dedektörü etkin temizlik sonrası kontrol amaçlı uygulamalarda diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında, ATP hızlı algılama ve izleme özelliği nedeniyle avantajlıdır. Uyguladığınız bu tedbirleri yazılı hale getirmeniz ve bunları gerektiği şekilde güncellemeniz ve yetkili merciiler tarafından kontrol  edilebilecek şekilde kayıt tutmanız gereklidir. ATP Hijyen Dedektörünün yazılım programı doğrudan programlama yolu ile veri aktarma sitemine sahiptir. Tüm kontrol noktalarından alınan verileri Excel ortamında kaydını tutarak doğrudan verilerinizi saklayabilir ve sağlık bakanlığı gibi kontrol mercilere güvenle sunabilirsiniz.

Güvenilir gıdanın sağlanmasında; Gıdaların doğru sıcaklıkta depolanması, Çapraz bulaşmaların önlenmesi, Temizlik kurallarına uyulması, Zararlı mücadelesinin yapılması, Kişisel hijyen kurallarına uyum, çok önemli yer tutmaktadır. Yeterli bakım, temizlik ve/veya dezenfeksiyona izin verecek, çevreden ve işyerinden kaynaklanan bulaşmayı engelleyecek veya en aza indirecek ve bütün işlemler için hijyenik çalışmaya uygun yeterli çalışma alanı sağlamalıdır.

Kullanılan her türlü malzeme, temizlik ve dezenfeksiyon planlarında belirtildiği şekilde temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. İşyerlerinde kullanılan bıçaklık, bıçakların sapları tahta malzemeden olmamalıdır. Bıçaklar kullanılmadıkları zaman, bıçaklıklarda bekletilmelidir. Bıçaklığa kesinlikle kirli bıçak konulmamalı ve bıçaklar kesinlikle duvar ile tezgah arasına sıkıştırılmamalıdır.  Farklı ürün grupları için kullanılan bıçakların saplarının, çapraz bulaşmanın engellenmesi amacıyla farklı renklerde olması tavsiye edilir. Örneğin: Şarküteri Sarı saplı bıçak, Kırmızı et Kırmızı Bıçak, Balık Mavi, Meyve Sebze Yeşil, Beyaz Et Siyah biçak kullanımı tavsiye edilir ve Kullanım sonrası etkin dezenfektan işleminden sonra da ATP Yeni Nesil Hijyen Dedektörü ile hızlı bir şekilde dezenfektan işleminin başarılı olup olmadığı denetlenir.