Spor Salonları

Spor Salonları

Okullarımızda bazı şartların yerine getirilmesi hijyen kurallarına uyum için en başta gelen konulardandır. Eğitim kurumlarında zemin ve duvar yüzeylerinin sağlam yapıda, kolay temizlenebilir ve gerekli hallerde dezenfekte edilebilir olması gerekir. Döşemelerin atık suyun ortamdan uzaklaştırılmasına uygun olması gerekir.  Tavan ve tavan donanımları, buharlaşma ve damlamadan dolayı gıda ve hammaddelerin doğrudan ya da dolaylı olarak kirlenmesine neden olmayacak biçimde tesis edilen açık renkte, kirin birikmesini ve küfün üremesini önleyecek biçimde ve kolay temizlenebilir özellikte olur. Pencereler ve diğer açıklıklar, kir birikimini önleyecek şekilde inşa edilir. Açık pencerelerin bulaşmaya sebep olabileceği durumlarda, gıda hazırlama sırasında pencerelerin kapalı ve sabit olması gerekir. Pencere içi eşikler raf olarak kullanılamaz. Kapıların kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olması gerekir.

Gıdanın hazırlandığı alanlardaki ve özellikle gıda ile temasta olan yüzeyler düzgün, yıkanabilir, korozyona dayanıklı ve toksik olmayan maddelerden yapılır. Bu yüzeylerin sağlam durumda korunan, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olması gerekir. Gıda işletmesinde üretim ve hazırlık alanlarının girişlerinde hijyen paspası bulundurulur. Bu paspasların temizliği, düzenli aralıklarla yapılır. Gıdaların uygun sıcaklıklarda muhafazası için yeterli kapasitede, uygun sıcaklık kontrollü hazırlama, depolama ve sunum koşulları sağlanır. Sıcaklık değerleri izlenir ve sıcaklık kayıtları tutulur. İşletme ve işletme çevresinde zararlı barınmasını engellemek amacıyla, atık birikimine izin verilmez. Oluşan atıklar en kısa sürede ortamdan uzaklaştırılır.

Gelecek Yeni Nesiller için sağlıklı bir ortamda eğitim alması toplum olarak hepimizin kaygı duyduğu ve endişe ettiği bir konudur. Eğitim ortamı sadece çocuklarımıza bilgi akışını sağlayıcı ortam dışında sağlıklı bir ortamda eğitim almalarını da sağlamaktır. Bunun bilincinde olan veliler, eğer çocuklarını özel okula veriyorlarsa en çok dikkat ettikleri konunun başında okullardaki hijyen ortam tercihidir.

Kişisel temizlik davranışlarının kazanılamaması ya da temiz olmayan çevre koşulları, çocukların hasta olmasına neden olan en önemli etkendir. Bu yüzden okullarımızda lavabo ve tuvaletlerin, sınıfın, spor salonlarının ve koridorların temiz olması gerekiyor. Sık sık tuvalet ve lavaboların temizliğinin yapılması, bu alanlarda tuvalet kâğıdı, havlu kâğıt ve sıvı sabunun bulundurulması hijyenlik için çok önemlidir. Tuvaletlerde akarsu olmalı, çöp kutusu bulundurulmalı, çöp kovası ayakla açılma mekanizmasına sahip olmalıdır.

Sınıflar sık sık havalandırılmalı. Sıra, sandalye, masa ve çocukların kullandığı dolap varsa bu alanlar ders aralarında temizlenmeli. Sınıf perdelerinin sık sık yıkanması gerekiyor. Pencerelerde panjur varsa tozu alınmalı. Kalorifer peteklerinin yapısına göre temizlik yönteminin belirlenmesi ve uygulanması da unutulmamalı. Beden eğitimi veya giyinme salonlarında kullanılan malzemelerin ve fiziksel ortamın temizliği de önemli.

Ancak yukarıda saymış olduğumuz kural ve olması gerekenlerin yanında okullarımızdaki personel hijyeni ve etkin temizlik ve dezenfektan sonrası hijyen ortamın ne derece etkili temizliğinin kontrol edilmesi gerekliliği de unutulmamalıdır. Özellikle etkin dezenfektan sonrası yukarıda belirtmiş olduğumuz alanlarda, tuvalet ve sınıflarda, spor salonları ve koridorlarda ATP Yeni Nesil Hijyen Dedektörü ile hijyen tespitinin yapılarak ortamın hijyenliğinin yapılan her dezenfekte işlemini sonrasında ortamda ATP miktarı tespit edilmesi durumunda; temizlik işleminin doğru yapılmadığını ve ortamda mikroorganizmaların üreme riskinin devam edip etmeyeceğini gösterir. ATP Hijyen izleme testi ile yüzeylerdeki mikroorganizmalar kolayca tespit edilerek mikroorganizmaların üremesi engellenmiş olacağı gibi sistemde otokontrol denetimi açısından ve kirlilik için hızlı ve doğru önlem alınması sağlanmış olur.