Süpermarketler

Süpermarketler

Günümüzde İnsanlar alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla genellikle süpermarketleri tercih etmektedirler. Yaşadığımız bu çağda kitle iletişimin gelişmesi, sosyal medya kullanımı ister istemez alış veri yapana toplumun seçim yaparken araştırmacı olmasını gündeme getirmiştir ve birinci alışveriş de tercih güven ve hijyenlik unsuru olmuştur. Hijyenliğine güvenilmeyen bir süpermarketten alışveriş yapmak toplumun en son tercihi olsa gerek.

Tabiki hijyenliğin yanında süpermarket tercihlerini yaparken ürünlerin fiyatı, personelin güler yüzlü ve samimi olması, ulaşımı kolay olması, müşteri hizmetleri ve yine en önemlisi tabiki marketin hijyenik olmasıdır. Marketin hijyenik olması sadece müşteri kazanımı için yapılması gereken bir durum olarak ele alınmamalıdır.

Süpermarketin hijyenik olmaması birçok sağlık sorunu ortaya çıkarmaktadır. Doğal olarak alışveriş için gelen kişiler hijyenik olmayan bir ortamda farklı virüslere ve mikroorganizmalara maruz kalarak hastalanabilirler. Bu sebep ile süpermarketin hijyenik olmasını sağlamak büyük önem teşkil etmektedir. Hijyenik bir ortam yaratılması için çeşitli işlemler mevcuttur. Bu işlemlerden biri de Sağlık Bakanlığı mevzuatına uygun dezenfektan işleminin yapılmasıdır. Ancak unutulmaması gereken en önemli konu yapılan dezenfektan işlemlerinin ne derece bilinçli ve sağlıklı yapıldığı veya denetlenip denetlenmediğidir. Bu durumda en iyi, GÜVENLİR VE HIZLI denetim aracı ATP Yeni Nesil Hijyen Dedektörü ile yapılan tespit ve sonuçtur.

ATP Yeni Nesil Hijyen Dedektörü, Süpermarketlerin seçilmiş olan noktalarında Hijyen denetiminin 10 saniye gibi kısa bir zamanda yapılarak biyolojik kirliliğin hızlı hijyen analizinde kullanılır. Geleneksel zaman harcayan yollarla karşılaştırıldığında, temizlik için hızlı bir tespit aracıdır. ATP hijyen testleri, yüzeylerde bulunan ATP miktarını ölçme yolu ile ortamdaki temizlik seviyeleri hakkında net bilgi sağlar. Üretilen ışık miktarı, numunede bulunan canlı organizmaların miktarı ile doğru orantılıdır. Süpermarketlerde Yapılan her dezenfektan işlemini sonrasında ortamda ATP miktarı tespit edilmesi durumunda; temizlik işleminin doğru yapılmadığını ve ortamda mikroorganizmaların üreme riskinin devam edeceğini bize gösterir.

ATP Hijyen izleme testi ile gıda artıkları kolayca tespit edilerek mikroorganizmaların üremesi engellenmiş olacağı gibi sistemde otokontrol denetimi açısından ve kirlilik için hızlı ve doğru önlem alınması sağlanmış olur. ATP hızlı tespiti ve hijyen kontrolü, işyeri temizliğinin izlenmesi ve bakımı için uygun bir yöntemdir.

Akıllı yazılım programı sayesinde süpermarketlerde oluşturulacak hijyen denetimi departmanı ile Sonuçların çıktısı için alınarak test sonuçlarını Excel sayfasına yükleme imkânı sunar. Test verileri PC yazılımına yüklenebilir. Kullanıcılar test sonuçlarını düzenli bir şekilde raporlama, planlama sistemi ile kaydedebilir, geçmiş sonuçları depolayabilir. Test edilen yerlerin trendini detaylı analiz edebilir. Marketlerde yapılacak olan etkin dezenfektan işlemleri küçümsenecek ve önemsiz olarak görülecek bir durum değildir. Çünkü zamanında yapılmayan ve ya zamanında müdahalede bulunulmayan durumlar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

 

Süpermarketlere devamlı ürün girişi ve çıkışı olduğunu düşünürsek dezenfektan işlemlerinin çeşitli zaman aralıklarında tekrarlanarak yapılması önemlidir. İşyerinin özelliğine göre tuvalet ve lavabolarda temizlik sağlanarak sabun, tercihen sıvı sabun, kağıt havlu veya el kurutma makinası bulundurulmalıdır. Gıda maddeleri satış bölümünde bulunan tüm alet ve ekipman sağlığa uygun malzemeden yapılmalı, kolay ve iyi temizlenebilir özellikte olmalıdır. Bunlar daima temiz bulundurulmalı ve gerektiğinde dezenfekte edilmelidir. Kirli, kırık, paslı, çatlak, lekeli, kötü kokulu, yırtık sırrı dökülmüş ve eksik donanımla gıda satış ve servisi yapılmamalıdır En önemli etken müşterilerin sağlığı ve memnuniyeti olmakla beraber çalışan personelin hijyenliği de çok önemlidir, bu amaçla personel hijyeni özellikle personel ellerinin etkin hijyen denetimi sıvı hijyenik yıkamadan sonra ATP Hijyen Dedektörü ile hijyenik uygunluğu sık sık denetlenmelidir.

Süpermarketlerde satışı yapılan tüm gıda maddesinin özelliğine ve niteliğine göre depo,  muhafaza yeri, yıkama, muayene ve kontrol yeri, hazırlama yeri mevcut olup,  idare bölümü personel soyunma ve giyinme yerleri, yemekhane, banyo, tuvalet gibi bölümler ayrı bölümlerde yer almaktadır. Bu tür yerlerde etkin hijyen denetimi dezenfektan işlemlerinden sonra ATP yeni nesil hijyen dedektörü ile sık sık ve periyodik olarak yapılmalı ve rapor tutulmalıdır. Süpermarketlerin zemin ve duvarlar dezenfeksiyona uygun, geçirgen olmayan, koku yapmayan, insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeyen uygun malzemeden yapılmış olup hijyenik şartlar için sürekli temiz tutulmalıdır. Ayrıca çöp ve her türlü atıkların konulacağı yeterli sayı ve büyüklükte ağızları kapalı ve sızdırmasız madeni veya plastik çöp kovaları ve bunların içinde çöp torbaları bulundurulmadır.