Tahıl Ürünleri

Tahıl Ürünleri

Tohumluk olarak kullanılacak taneler, depolanması esnasında uygun koşullarda saklanmaz ve gerekli zamanlarda ilaçlanması yapılmaz ise, yapılarında bulunan mikroorganizmalar üreyerek ve bazıları da spor kolonileri oluşturarak tanenin mikrobiyal anlamda yüklenmesine sebep olurlar. Bu tanelerin tohumluk olarak kullanılmasıyla da, mikroorganizmalar ve sporları yeni bitkiye geçerek buğdayda hastalıklara sebep olur.

Tahıllar; üretim, hasat ve nakliye koşulları gereği mikroorganizma ve haşere kontaminasyonuna oldukça açık ürünlerdir.

Bu kontaminasyonlar nedeniyle tahılların üzerinde önemli miktarda bakteri, maya ve küf yükü bulunmaktadır. Bakteri ve mayalara kıyasla küfler, fizyolojileri gereği düşük su aktivitesi ve sıcaklık şartlarında gelişebildikleri ve ısıl direnci yüksek tehlikeli mikotoksinler oluşturabilirler. Un fabrikasının içerisindeki yıkama ve tavlama ünitelerin olduğu bölümlerin bazı kontrolsüz noktalarında ve vals, elek ve şasör gibi ekipmanların içerisindeki üründen suyun ayrılmasıyla oluşan buharın kapalı sistemin içerisinde yoğunlaştığı bazı noktalarda da küf gelişimi olmaktadır. Oluşan bu küfler, zaman içerisinde ürüne karışarak gerek kendi başlarına gerekse üretmiş oldukları mikotoksinler nedeniyle çalışanlarda deri ve solunum yolu hastalıklarına neden olabilir.

Tarım ürünlerinden kaynaklanabilecek biyolojik tehlikelerden kurtulabilmenin en verimli yolu işyeri hijyenine dikkat edilmesidir. Çalışanların yeme, içme ve tuvalet ihtiyaçlarını giderdikleri alanlar da dahil olmak üzere işyerinin tüm alanlarının temizliği çalışanların mantar ve mikroorganizmalar tarafından tehdit edilmesini engelleyecektir.

Gıda işletmecisi veya sorumlu yöneticisi tarafından hijyen kontrol programları yapılmalı, ATP Yeni Nesil Hijyen Dedektörü ile bütün alanların temizlenmesinin ardından kontrol noktalarından swap alınarak alınan sonuçlar hijyen şartlarına uygun değilse özellikle kritik alanlar, malzeme, alet ve ekipmanın temizlik ve dezenfeksiyon şekli ve sıklığı önceden belirlenmelidir. ATP Yeni Nesil Hijyen kontrol programları yazılım sistem analiz sonuçları iş yerinin ilgili bölümlerine asılarak veya dosyada bulundurularak yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri kaydedilmelidir.

 

ATP Yeni Nesil Hijyen DEDEKTÖRÜ

  • slider image
  • slider image
  • slider image
ATP Yeni Nesil Hijyen Dedektörü