Tavukçuluk

Tavukçuluk

Her insan dengeli beslenmek için her gün belirli miktarda hayvansal ürün yemek zorundadır. Ancak dünyada ve ülkemizde bu miktarın altında ürün üretilmektedir. Dünya üzerindeki, pek çok ülkede olduğu gibi yurdumuzda da insanlar gerekli hayvansal ürünleri tüketememektedir. Tavuk eti ve yumurta işte bu ihtiyacı karşılamada önemli bir kaynaktır.

Yumurta hem düşük maliyetlerde hem de kısa sürede üretilmektedir. Tavuk yetiştiriciler için önemli bir üretim dalıdır. Diğer hayvansal ürünlere göre tavuk eti veya yumurta daha ucuzdur.

Tavukların sağlıklı büyüyebilmesi için ışık su ve hijyen ortam çok önemlidir. Bu sebeple elektrik ve su ile ilgili bir problem bulunmamalıdır. Kümesler başka çiftliklerin kümeslerine ne kadar yakın olursa hastalıklar o kadar çabuk yayılır.

Kümeslerde Temizlik ve Dezenfeksiyon, kümes çevresi ve kümes içi önce temizlenmeli ve atıklar mümkün olduğu kadar uzağa götürülmelidir. Kümes zemini basınçlı su ile yıkanmalı, yoğun dezenfektanlarla dezenfekte edilmeli ve kurutulmalıdır. Sürekli olarak yapılan dezenfektan işlemlerinden sonra yapılmış olan etkin dezenfektan işlemlerinin denetimi ATP Yeni Nesil Hijyen Dedektörü ile sık sık yapılarak hijyen ortamın güvenliğinin sağlanması gereklidir.

Yine kümes ekipmanları, (yemlik, suluk, vb gibi) yıkanıp dezenfekte edilmelidir. Yapılan dezenfekte işlemi ATP yeni Nesil Hijyen Dedektörü ile mutlaka denetlenmelidir. Kümes zeminine talaş, saman gibi temiz ve kuru altlık serilmelidir. Kümesin tamamı kapatılarak fumigasyon (tütsüleme) yapılmalıdır. Mümkünse her parti civciv gelmeden önce bütün duvarlar kireçle badana edilmelidir. Kümesler en az 1-2 hafta boş bırakılmalıdır. Bununla dezenfeksiyon ve tütsüleme ile ölmeyen mikroorganizmaların hayat devrelerini parçalayarak ölmeleri sağlanır. Ardından yeni Civcivler gelmeden önce  kümesin hijyenliği ATP Yeni Nesil Hijyen Dedektörü ile kontrol edilmelidir. Yem deposu kuru, havadar ve temiz olmalıdır, sık sık hijyenik koşullara uygun olup olmadığı denetlenmelidir.

Tesiste ani ölümlerin önlenmesi ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi için; Tesis giriş ve çıkışları ciddi olarak kontrol altına alınmalıdır. Kümesler ve yem ünitelerine ziyaretçilerin girişleri yasaklanacaktır. Bakıcıların kümeste giydiği ayakkabı ve tulumla dışarı, dışarıda giydiği elbise ve ayakkabı ile de kümese girmesi engellenecektir. Kümes kapıları önünde, personel giriş dezenfeksiyonu için gerekli tedbirler alınacaktır. Tesise giren taşıma araçlarının dezenfektanlar ile temizlenmesi sağlanacaktır. Yem, su, ekipman hijyenine mutlaka uyulacaktır.

Kümeslerin periyodik temizliği, dezenfeksiyonu, havalandırılması, gıda, su hijyeni, kümes ısısı ve hayvan bakıcılarının temiz tulum, dezenfekte edilmiş çizme ve eldiven kullanmaları sağlanacaktır. Tüm mekanda yapılan bu etkin hijyen ve personel hijyeni denetimi Mutlaka ATP Yeni Nesil Hijyen Dedektörü ile yapılarak ayrıntılı olarak rapor hazırlanmalı ve yöneticilere sunulmalıdır. Unutulmamalıdır ki en etki temizlik, temizlik sonrası denetimdir, bunun da en kesin, hızlı ve güvenilir yolu ATP Yeni Nesil Hijyen Dedektörü ile kontrolünün sağlanmasıdır.