Yumurtacılık

Yumurtacılık

Yumurta Kümesleri, Kapalı sistemlidir. Havalandırma, soğutma-ısıtma sistemleriyle donanımlı olup hijyen şartlara uygunluğu esas olmalıdır. Yumurta depolama odaları özel hijyenik ortamda soğutma ve ısıtmalı olup, sıkça aralıklarla ATP Yeni Nesil Hijyen DEDEKTÖRÜ ile test alınıp, ortamın hijyen şartlara uygunluğu raporlama şeklinde sunulmalıdır.

Yumurta üretiminde önemli yer alan yemler için, hammadde girişinde labaratuvar kontrolü yapılır. Sağlıklı ve uygun olanlar seçilir, Alım onaylandıktan sonra hammaddeler özel dizayn edilmiş çelik silolar içerisinde stoklanır.

Yemlerin saklanmış olduğu silolar sıkça hijyen ortama uygun olmalı ve sıkça ve belli aralıklarla ve belirli noktalardan ATP Yeni Nesil Hijyen Dedektörü ile etkin temizlik sonrası hijyenliği kontrol edilmeli ve bir rapor eşliğinde yönetime sıkça sunulmalıdır. Yem üretim programına göre bu silolardan entegre sistem hammaddeyi olarak yemi yapar. Yapılan yemler özel dizaynla tasarlanmış yem sevk araçlarına yüklenir ve tavuk kümeslerine sevk edilir. Bu amaça yem sevk araçlarının da ATP Yeni Nesil Hijyen Dedektörü ile sıkça hijyen şartlara uygunluğunun denetlenmesi önemlidir.

Gıda güvenliği sistemlerinde temel amaç gıda zehirlenmelerini önlemektir. Bu zehirlenmelerin başlıca sebebi hammadde ile son ürünlerin birbirlerinden uygun şekilde ayrılmaması, proses ve depolama sırasında hatalı sıcaklık kontrolü, çapraz-kontaminasyon ve yetersiz sanitasyon gibi sebeplerle üründe istenmeyen mikroorganizmaların gelişmesidir.

Üretilen yumurtaların tasnif edilip paketleme öncesi yapılan etkin temizlik yine ATP yeni Nesil Hijyen Dedektörü ile kontrol edilmelidir.

ATP Yeni Nesil Hijyen DEDEKTÖRÜ

  • slider image
  • slider image
  • slider image
ATP Yeni Nesil Hijyen Dedektörü